apr

21

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Ordinær Generalforsamling

Kategorier: Nyheder

Ordinær Generalforsamling

Lørdag d. 1. juni kl. 14.00 på Kallehavegaard. Husk tilmelding.

sep

10

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Solceller og vindmøller

Kategorier: Nyheder

Solceller og vindmøller

De af os der har sommerhus / grund indenfor en afstand af 10 x møllehøjden og 500 m omkring solcelleparken, har modtaget et brev i e-boks angående mulighed for opførsel af vindmøller / solcellepark.

Det er den enkelt grundejer der kan give sin mening til kende. Grundejerforeningen opfordre til at man tilkendegiver sin mening.

Der kan indsendes ideer, synspunkter og forslag i perioden 6/9 til 6/10. Der er også digitale informationsmøder tirsdag d. 19. september og onsdag d. 27. september.

Link til informationsmøderne (bemærk linket til onlinemødet vil først være tilgængeligt i uge 37). Digitale informationsmøder | Hjørring Kommune (hjoerring.dk)

Link til indsendelse af høring. Hjorring – Fordebat om solceller og møller sydøst for Løkken langs kommunegrænsen (område 37) – Hjørring Kommune (niras.dk)

jun

12

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Referat fra Generalforsamlingen 2023

Kategorier: Nyheder

Referat fra Generalforsamlingen 2023


jun

11

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Sti100 – Information

Kategorier: Nyheder

Sti100 – Information

apr

14

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Info vedr. overfladevand

Kategorier: Nyheder

Info vedr. overfladevand

I Jammerbugt Kommune er der ikke kloakeret i sommerhusområder. Til bortledning af spildevand og overfladevand anvendes i stedet miler med sivedræn og vandaflednings kanaler nedgravet i fælles adgangsveje til den enkelte parcel. Jammerbugt Kommune har pligt til at vedligeholde og eventuelt udbygge disse. Der foretages inspektion af disse hvert andet år. Senest inspiceret i juni 2022. Og for disse ydelser betales der en vandafledningsafgift af enkelte ejer, som opkræves over skattebilletten. Størrelsen af denne afhænger af vandforbruget, som kommunen får størrelsen af fra vandværket. For yderligere at afhjælpe problemer med overfladevand har grundejerforeningen for egen regning gravet grøfter hvor det er muligt, men desværre ikke altid nok! Fremover når der bygges nyt, vil det være en god ide med en ekstra sokkelsten i højden, og eventuelt et omfangsdræn, som ledes til en grøft. Omfangsdræn kan også anvendes ved eksisterende bygning.

mar

4

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Invitation til jubilæumsfest

Kategorier: Nyheder

Invitation til jubilæumsfest

mar

4

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling 2023

Kategorier: Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2023

jan

11

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Ny klage til planklagenævnet

Kategorier: Nyheder

Ny klage til planklagenævnet

dec

29

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Informationer vedr. ny affaldsordning fra SSJK

Kategorier: Nyheder

Informationer vedr. ny affaldsordning fra SSJK

“Om nye affaldsordninger 2023
 
I fortsættelse af vores korrespondance i november vil jeg gerne orientere om status.
 
Vi har fået svar fra ca. 800 sommerhuse ud af de 2.400 sommerhuse, som vi skrev om 11. november. Dvs. at de 1.600 får den løsning, som vi har valgt for dem.
 
Efter jul kommer vi til at lukke for ændringer af den nuværende ordning. Vi kan simpelthen ikke håndtere ændringer af eksisterende ordninger samtidig med, at vi planlægger nye ordninger. Kun nye sommerhuse vil kunne ændre nuværende ordning.
 
I januar kommer affaldshåndbogen til sommerhuse med post til ejerne. Heri er der mange oplysninger om den nye ordning. Vi forventer, at det vil give nogle bestillinger i forhold til den nye ordning.
 
I februar vil vi informere om standardløsningen over for sommerhuse, der i dag har en sækkeløsning eller en 140 l beholder (dvs. de sommerhuse, der ikke fik brev i efteråret). De bliver orienteret om, at de får standardløsningen (uden opfordring til at vælge andet). De oplyses om, at hvis de lejer ud, skal de tage en snak med udlejningsbureauet om deres affaldsløsning. Vi forventer, at en mindre del af disse vælger ugetømning – også i løbet af sommeren, når de i praksis opdager udfordringerne med 14-dags tømning.
 
For god ordens skyld er ugetømning et abonnement, som ikke kan opsiges efter sommerferien. Vi har ikke besluttet, om man skal kunne afmelde pr. 31. december, men så vil afmeldte sommerhuse nok blive tilmeldt igen, når behovet opstår om foråret/sommeren. Det dur ikke i forhold til renovatørens kørsel og vores administration, så jeg tænker, det ender med, at tilmelding til ugetømning gælder 12 efterfølgende måneder – for at undgå hyppige til- og afmeldinger.
 
Den praktiske udrulning af nye beholdere kommer efter planen til at se således ud:

 1. Den nuværende ordning kommer til at køre uændret til og med 31. marts. Dvs. at sommerhusene får tømt mandage og tirsdage til og med uge 13. Sommerhuse har dermed sidste tømning tirsdag den 28. marts (undtagen på Gjøl, hvor der tømmes om torsdagen).
 2. I uge 12 og 13 uddeler vores leverandør de nye beholdere til alle sommerhuse (1.750 stk. pr. dag!). Dvs. at første beholdere leveres 20. marts og de sidste 31. marts.
  1. Påskeugen (3.-5. april) følger leverandøren op på de adresser, hvor leverancen er gået galt af den ene eller anden grund. Der vil helt sikkert ske fejl, så dem kommer de til at rette.
  2. Beholdere til mad/rest, der udleveres den 20. marts t.o.m. tirsdag den 28. marts, bliver påført en mærkat ”Må ikke bruges før den 29. marts”. Formålet med dette er at undgå, at den nuværende renovatør kommer til at tømme de nye beholdere til mad/rest, som først skal tømmes efter den 1. april. Er det så vigtigt, vil nogen nok spørge? Ja, det er det, for de nuværende skraldebiler har kun ét kammer, og vi vil ikke risikere at komme i Humoristen, hvis nu nogen har sorteret deres affald, og så bliver affaldet bare blandet sammen ved tømning i de gamle skraldebiler. Derfor skal de nye beholdere til mad/rest først i brug, når de kan blive tømt af de nye to-kammer skraldebiler.
  3. Sammen med beholderne leverer vi informationsmateriale om, hvordan man sorterer og laminerede sorteringsvejledninger til at sætte på køkkenlåger/køleskab mv. – på tre sprog. Vi fortæller senere, hvad der er i informationspakken.
   Alt infomateriale kommer i en plastpose, så det kan holdes samlet. Beholderleverandøren lægger posen i postkassen, når han kan finde den. Det begrundes med, at det er sommerhusejeren, der skal tage stilling til indendørs udstyr, opsætning af sorteringsvejledning m.v. Hvis leverandøren ikke kan finde postkassen, sætter han infoposen på beholderen. Vi forhandler lige nu med leverandøren om omdeling i postkasseanlæg. I hører.
 3. De nye skraldebiler til mad/rest starter med at tømme fra mandag den 3. april. Selv om der er påske, kommer de til at køre alle fem dage i påskeugen i år, og det samme gælder i ugen efter påske. Det skyldes, at der jo vil være nye skraldemænd på nye ruter, og det tager op til 30-40 % mere tid. Så de kan ikke nå at samle affaldet ind på fire dage, som de har gjort de senere år.
  1. I den nye ordning går vi jo over til 14-dags tømning af mad/rest som udgangspunkt. Derfor vil den ene halvdel af sommerhusene få tømt i uge 14 og den anden halvdel i uge 15. Dem, der har bestilt ugetømning, vil få tømt i begge uger.
   Det betyder, at hvis brugerne gør, som vi ønsker, tager de tidligst beholderen til mad/rest i brug den 29. marts, og de får tømt senest den 14. april.
 4. De nye skraldebiler til genbrug starter med at tømme 3. april. De kører kun på hverdage og springer helligdage i påsken over. Beholdere til genbrug bliver ikke påsat mærkat. Beholderne kan i princippet tages i brug med det samme, men de vil blive tømt tidligst den 3. april og senest den 3. maj. Der kan derfor gå mere end de planlagte fire uger før første tømning. Derefter tømmes de ca. hver fjerde uge med rullende kalender.

 
Hvis der er nogen, der vil have fællesanlæg, må vi tage den bagefter – nu kører toget. Vi har dog holdt Ferbæk og et par områder mere uden for egenløsninger. Men vi har faktisk ikke hørt ret mange tale om fællesløsninger.
 
Om indsamling i vintervejr december 2022
 
Sommerhuse med vinterordning skulle have tømt i mandags eller tirsdags. Efterdønningerne af snevejret i uge 49, sne- og isglatte veje i uge 50, og isslag i uge 51 betød, at der var rigtig mange sommerhuse med vinterordning, der ikke fik tømt i mandags eller tirsdags. Der er jo heller ikke ryddet sne og glatførebekæmpet i sommerhusområder, så det var farligt og/eller umuligt at køre de fleste steder.
 
Manglende tømning i mandags: Renovatøren tømmer en rute i morgen lørdag, og andre ruter tirsdag den 27. december.
Manglende tømning i tirsdag: De tømte, hvor de kunne. De tømte ikke, hvor de ikke kunne køre. Der bliver ikke lavet et ”opsamlingsheat”.
 
Sommerhusejerne kan stille affald i en sæk ved siden af sækkestativ/beholder, eller ekstraordinært tage dagrenovation med på genbrugspladserne 27.-30. december i åbningstiden. Derefter kan man ikke aflevere dagrenovation på genbrugspladserne. Der bliver helt ryddet op i uge 1, hvor de tømmer alle adresser – hvis vejret arter sig.
 
Vi har givet sommerhusbureauerne besked om den manglende tømning, så de er forberedt på henvendelser fra lejere.”


Vi ønsker vores medlemmer en God Jul og et Godt Nytår.

okt

31

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Partshøring nr. 3

Kategorier: Nyheder

Partshøring nr. 3

jun

10

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Dokumenter fra generalforsamlingen 2022

Kategorier: Nyheder

Dokumenter fra generalforsamlingen 2022

apr

30

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til 2. indsigelse mod opførsel af Mega-sommerhus

Kategorier: Nyheder

2. indsigelse mod opførsel af Mega-sommerhus

Bestyrelsen har indsendt 2. brev til Hjørring Kommune vedr. opførsel af Mega-sommerhus på Ane Maries Vej 45.

apr

19

Af Britt Lunde

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Generalforsamling 4. juni

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag d. 4. juni kl. 14.00

jan

26

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Indsigelse mod opførsel af mega sommerhus

Kategorier: Nyheder

Indsigelse mod opførsel af mega sommerhus

Bestyrelsen for Harlunds Klit har modtaget partshøring samt bilag fra Hjørring Kommune den 7. januar 2022 (samt tegningsmateriale – fremsendt den 14.01.2022) – vedr. Ane Maries Vej 45, Løkken. Der er ansøgt om tilladelse til at opføre et mega-sommerhus på 273 m2.

Klik på vedhæftet fil for at læse hele brevet til Hjørring Kommune.

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x