maj

6

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

ordinær generalforsamling, lørdag den 5. juni 2021 kl. 14.00

GRUNDEJERFORENINGEN HARLUNDS KLIT

 Der indkaldes til ordinær generalforsamling, lørdag den 5. juni 2021 kl. 14.00

hos

Action House, Industrivej 1, 9480 Løkken.

DAGSORDEN

 1.              Valg af dirigent

 2.              Bestyrelsens beretning

 3.              Aflæggelse af regnskab

 4.              Indkomne forslag

                  – skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj 2021

 5.              Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

 6.              Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Poul Strand                  – modtager genvalg

Michael Nielsen           – modtager genvalg

Torben Fruergaard       – modtager genvalg

 7.              Valg af suppleant

 8.              Valg af 2 revisorer:

Palle Bo Christensen    – modtager genvalg

Bodil Strand                – modtager genvalg

 9.              Valg af revisorsuppleant

10.             Evt.

Der vil som vanligt blive serveret et let traktement.

OBS           OBS          OBS           OBS           OBS          OBS                  OBS          OBS

Med den nuværende lovgivning er det et krav, at deltagerne har corona-pas eller negativ test!!

Grundet Covid 19 – må vi i skrivende stund kun være 25 personer indendørs. Hvis dette tal IKKE bliver hævet – inden den 05.06.2021, vil generalforsamlingen blive udsat.

For at kunne afholde dette års generalforsamling – afventes med andre ord, at forsamlingsloftet hæves til 50 personer!

Den nye dato vil fremgå af vores hjemmeside – så tjek endelig denne!!

På bestyrelsens vegne                       

Torben Fruergaard

Formand                                                                                                                 06.05.2021

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x