jul

29

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Dagsorden til ordinær generalforsamling

lørdag den 15. august 2020 kl. 14.00

hos Action House, Industrivej 1, 9480 Løkken

 1. 1. Valg af dirigent
 2. 2. Bestyrelsens beretning
 3. 3. Aflæggelse af regnskab
 4. 4. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 06.08.2020
 5. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Lis Larsen – modtager genvalg
  Allan Christensen – modtager genvalg
 7. 7. Valg af suppleant:
  Britt Lunde – modtager genvalg
 8. 8. Valg af 2 revisorer:
  Palle Bo Christensen – modtager genvalg
  Bodil Strand – modtager genvalg
 9. 9. Valg af revisorsuppleant:
  Leif Larsen – modtager genvalg
 10. 10. Evt.

Regnskabet foreligger ved generalforsamlingen

jun

11

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

GENERALFORSAMLING I HARLUNDS KLIT

NY DATO

TID:              Lørdag den 15. august 2020 kl. 14.00.

STED:           Action House, Industrivej 1, Løkken.

Der vil som vanligt blive serveret et let traktement.

Indkaldelse/dagsorden vil tilgå medlemmer snarest pr. mail.

Er du nytilflytter og har du endnu ikke oplyst os din mailadr., kan dette gøres til:

Kasserer Michael Nielsen,

mailadr.: michaelsmileynielsen@gmail.com.

maj

22

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Ordinær Generalforsamling 2020 — AFLYST —

Ordinær Generalforsamling 6. juni 2020 — AFLYST —

Når Corona historien er slut kommer der en ny dato samt sted for Ordinær Generalforsamling 2020. Vi forventer engang i efteråret.

jul

16

Af Poul Strand

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Referat Generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent.    Poul Rasmussen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning.    Formanden fremlagde bestyrelsens beretning2018/2019, hvori der blev omtalt færdiggørelse af fibernet, bestyrelsens arbejde generelt, herunder     møder med kommunen og SAS i JK, samt vedligeholdelsen af vores private fællesveje.     Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev vedtaget.

3. Aflæggelse af regnskabet i underskrevet stand.    Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.    Der var ingen forslag til behandling.5. Budget og kontingent fastsættelse for 2019/2020.   

5. Budget 30.400 kr. og kontingent 400 kr. / lodsejer.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.    Poul Strand blev genvalgt.    Michael Nielsen blev genvalgt.    Allan Christiansen blev nyvalgt. Erik Lundberg fravalgte.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.    Britt Lunde Agnethevej 4, 9480 Løkken, blev nyvalgt.

8. Valg af 2 revisorer.     Palle Bo Christensen blev gen valgt.    Bodil Strand blev nyvalgt. Anette Lundberg fravalgte.

9. Valg af revisorsuppleant.    Til den vigtige post genvalgtes Leif Larsen.

10. Eventuelt.      Der var intet at tilføje generalforsamlingen.     

Referent: Poul Clemens Strand.                                Dirigent: Poul Rasmussen. 

maj

4

Af Poul Strand

Kommentarer lukket til Ordinær Generalforsamling 2019

Kategorier: Nyheder

Ordinær Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ord. generalforsamling 2019

jul

13

Af Poul Strand

Kommentarer lukket til Kort over stier og veje 2016

Kategorier: Nyheder

Kort over stier og veje 2016

Kort stier og veje 2016

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x