apr

14

Af Britt Lunde

Kommentarer lukket til Info vedr. overfladevand

Kategorier: Nyheder

Info vedr. overfladevand

I Jammerbugt Kommune er der ikke kloakeret i sommerhusområder. Til bortledning af spildevand og overfladevand anvendes i stedet miler med sivedræn og vandaflednings kanaler nedgravet i fælles adgangsveje til den enkelte parcel. Jammerbugt Kommune har pligt til at vedligeholde og eventuelt udbygge disse. Der foretages inspektion af disse hvert andet år. Senest inspiceret i juni 2022. Og for disse ydelser betales der en vandafledningsafgift af enkelte ejer, som opkræves over skattebilletten. Størrelsen af denne afhænger af vandforbruget, som kommunen får størrelsen af fra vandværket. For yderligere at afhjælpe problemer med overfladevand har grundejerforeningen for egen regning gravet grøfter hvor det er muligt, men desværre ikke altid nok! Fremover når der bygges nyt, vil det være en god ide med en ekstra sokkelsten i højden, og eventuelt et omfangsdræn, som ledes til en grøft. Omfangsdræn kan også anvendes ved eksisterende bygning.

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x