jun

7

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

BESTYRELSENS BERETNING 2020/2021

Efter generalforsamlingen i 2020 konstituerede bestyrelsen sig, således:

Formand Torben Fruergaard (skoven), næstformand Allan Christiansen (hjemmesiden), sekretær Poul Strand (vejudvalget), kasserer Michael Nielsen (mailudsendelser) samt best.medlem Lis Rønn Larsen (legepladsen).

Bestyrelsen har i det forgangne år beskæftiget sig med:

BRØNDSAMMENFALD

I efteråret er der udbedret et sammenfald af en brønd. Denne gang var det lige syd for Redningsvejen Nord 31. Om det er denne reparation, der har gjort, at vi i dette nærområde slet ikke har døjet med grundvandet i vinter – må stå hen i det uvisse.

HENVENDELSER FRA GRUNDEJERE

Vi får fra tid til anden henvendelser fra jer grundejere, det være sig om vejenes tilstand, dårlige oversigtsforhold osv. Der kommer desværre også henvendelser vedr. nabouoverensstemmelser. Det er jo aldrig rart, men vi får senere i dag en lille snak herom – under evt.

VEJUDVALGET

Dette udvalg kører p.t. ikke optimalt, dels pga. coronaskræk, dels pga. sygdom. Et enkelt medlem (MAK’s) er udtrådt, og de har endnu ikke fundet en afløser. Jeg repræsenterer Harlunds Klit, idet Poul Strand er fratrådt efter mange års tro tjeneste. Så kontakt mig – gerne på mail, hvis I observerer dårlige veje og oversigtsforhold, så vil det blive taget op i Vejudvalget. Der har i øvrigt netop været en ”overhaling” af vejene, dog kun ”hovedfærdselsveje”, idet Sejlstrup Maskinstation aktuelt er temmelig ophængte.

SSJK – GENERALFORSAMLING 2021

Her deltog vi 2 mand høj, fik udleveret foreløbig klimaplan og de 9 affaldstyper for sommerhuse (dette skriv er udlagt på bordene – nogle få stykker, som I må deles om).

På mødet kom vi desuden omkring:

                   Stofa – i forbindelse med vinternedlukning, tjek lige jeres faktura, idet der har været eksempler på, at nedluk ikke er blevet registreret!

                   Vandafledningsafgiften – hæves med 7%. Dette skyldes separatkloakeringen i byerne i Jammerbugt Kommune, og her bidrager sommerhusejere på lige fod.

                   Sti 100 – skal nu færdiggøres (fra Kettrup til Løkken) – der skal være en 3-delt sti (gående, bikere og ridende), så det kræver en del logistik, inden dette er helt på plads.

FORMANDSMØDE

På mandag er der formandsmøde i Sommerhusgrundejerforeningerne, og her deltager Poul og ut. Vi er oplyst om, at hovedtemaer er den nye renovationsordning samt afvanding i sommerhusområder.

På dette møde – vil jeg stille et spørgsmål om, hvorvidt det kan have sin rigtighed, at en grundejer på Agnethevej i Løkken virkelig skal køre hele 17 x 2 km – til genbrugspladsen i Pandrup med sine aflagte tagplader. Han blev efter et par læs – afvist af personalet på genbrugspladsen i Løkken, der kræver, at man har bopæl i hhv. Hjørring eller Brønderslev Kommune.

AFFALDSCONTAINERE – IGEN IGEN

I har alle formentlig – ligesom jeg – bemærket, at der fra tid til anden bliver henstillet affald, som ikke kan proppes i de opstillede affaldscontainere. Det være sig udtjent køkkengrej, havemøbler, grill, malerbøtter osv.

DET KA VI SIMPELTHEN IKKE VÆRE BEKENDT!!

EJERSKIFTE, SKIFT AF MAILADRESSE

Vær opmærksom på, at det faktisk påhviler både den tidligere og den nye ejer at meddele ejerskiftet til foreningens kasserer.  Ligeledes er det umådelig vigtigt, at I sørger for at holde os opdaterede på jeres aktuelle mailadr., ellers kan I jo ikke modtage informationer fra os.

HJERTESTARTER

Til orientering er der for nylig af MAK opsat en hjertestarter på adressen Agathevej 22.

GRUNDEJERFORENINGEN HARLUNDS KLIT,

Torben Fruergaard

Formand                                                                                                      05.06.2021

Kommentarfeed

Ingen reaktioner (endnu)Nogle HTML-koder er OK

eller besvar dette indlæg via trackback.

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x