aug

19

Af Allan Christiansen

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

BESTYRELSENS BERETNING 2019/2020

GRUNDEJERFORENINGEN HARLUNDS KLIT

BESTYRELSENS BERETNING 2019/2020

Efter generalforsamlingen i 2019 konstituerede bestyrelsen sig, således:

Formand Torben Fruergaard (skoven), næstformand Allan Christiansen (hjemmesiden), sekretær Poul Strand (vejudvalget), kasserer Michael Nielsen (mailudsendelser) samt best.medlem Lis Rønn Larsen (legepladsen).

Bestyrelsen har i det forgangne år beskæftiget sig med:

HØVLING AF MIDTERRABAT, STIKVEJ ANE MARIESVEJ NR. 11-13

Vi blev kontaktet af en grundejer, der syntes, at midterrabatten var blevet temmelig høj, og efter en besigtigelse kunne jeg kun give grundejeren ret heri. Dette blev så klaret i forbindelse med den årlige grøfte-oprensning.

NYTÅRSKRUDT I UTIDE

Der var på sidste års generalforsamling et lille nødråb fra en grundejer, der følte sig generet af nytårskrudt i utide. Derfor har jeg i dag en venlig henstilling til ALLE grundejere om, at man ”i særlige tilfælde – udover nytårsaften” søger for indhentning af tilladelse fra Politiet. Hvis man opnår denne tilladelse – så orienterer man lige bestyrelsen samt naboerne!!

HASTIGHEDSDÆMPENDE FORANSTALTNING

Jeg har været Vejudvalget behjælpelig ved at skrive en ansøgning om hastighedsdæmpende foranstaltning i området fra Redningsvejen Nord til Munkensvej (dvs. opsætning af forbudstavler, 40 km samt ophør af samme. Da vi er i et lukket område, hvor der kun er 2 ind- og udkørsler, er der kun brug for 2 skilte).  Evt. kunne vejudvalget måske tage kontakt til Jammerbugt Kommune – mhp lån af  en ”Din Fart – måler”, for hermed at få et overblik over, hvor stærkt der egentlig køres her i klitten.


HØJ GRUNDVANDSTAND

I vinterhalvåret er mange af os – på en eller anden måde – generet af for høj grundvandstand. Vi blev i marts måned kontaktet af en grundejer, der på Redningsvejen Nord havde meget vand på sin grund. Jeg fik skabt en kontakt til en ingeniør hos Jammerbugt Kommune, der lige netop havde med dette område at gøre. Grundejeren havde dog senere selv fundet ud af, at det formentlig var sammenfald af en brønd på Agnethevej – ud for nr. 2, der var skyld i netop hans problem med grundvandet. Jammerbugt Kommune kom straks og udbedrede skaden.

BRAND PÅ APRILVEJ – NYTÅRSAFTEN

Som det sikkert er jer alle bekendt, var der på Aprilvej nytårsaften en brand – som følge af affyring af nytårskrudt. At der IKKE skete den helt store skade, skyldes dels, at der i nabohuset var nogle vakse lejere, dels at der var branddaskere til stede i området.

Efter generalforsamlingen vil der på huset ved legepladsen blive opsat nye branddaskere (de gamle var gået til af rust). Privat har jeg også selv indkøbt en branddasker, som vil blive opsat i min carport – synlig fra vejen, og er der andre, der allerede har en eller måske påtænker at investere i en sådan (300 kr. hos Hede Danmark), så giv bestyrelsen et praj, hvis denne også må benyttes i tilfælde af brand, og vi vil oplyse herom på vores hjemmeside.

Endvidere vil jeg gerne – på OPFORDRING fra Jammerbugt Kommune – slå et slag for, at grundejere anskaffer metalspande til grill- og brændeovnsaske.

VEDLIGEHOLD AF ASFALTEN PÅ REDNINGSVEJEN

Som I sikkert har lagt mærke til, har vi i området megen tung trafik. At der bygges og renoveres en hel del i området – er jo rigtig godt. Det har dog også en bagside, da f.eks. asfaltstykket er ret smalt, hvilket aktuelt gør, at der knækkes kanter, og i den våde vinterperiode – presses/mases grøfterne, når der køres af asfalten og for tæt på disse (især et problem, når den tunge trafik møder modgående).

Vejudvalget er gjort opmærksom på problemet, og de vil stå for udbedring, da områdets veje er udlagt som privat fælles veje.

AFFALDSCONTAINERE

I har alle formentlig – ligesom jeg – bemærket, at der fra tid til anden bliver henstillet affald, som ikke kan proppes i de opstillede affaldscontainere. Det være sig udtjent køkkengrej, havemøbler, grill, malerbøtter osv.

DET KA VI SIMPELTHEN IKKE VÆRE BEKENDT!!

Redningsvejen Nord er jo ”indgangen” til vores klit og dermed også ”ansigtet udadtil”, og ”svineriet” sender et virkelig dårligt signal.

Jeg ved jo godt, at I der er til stede her – aldrig kunne finde på sådan noget 😉.

Min pointe her i dag skal være, at I der lejer ud, måske i boligen kunne opsætte et advis om, at vi her i Løkken har en meget stor og fin genbrugsplads, som vi – selvom vi tilhører Jammerbugt Kommune – også gerne må benytte!!

Og så må vi jo i øvrigt ALLE tage ansvar for, at vores klit holdes ren!!

VEDLIGEHOLD / LEGEPLADSEN

Her er der flere gange skiftet sæder på gyngerne. Desuden er der også skiftet hængsler på døren i skuret, idet de gamle var tæret væk, så døren faldt af.

DET ÅRLIGE FORMANDSMØDE

….. hos Jammerbugt Kommune med sommerhusgrundejerforeningerne. Også dette møde har været ramt af Covid 19 – reglerne. Der er endnu ikke udsendt ny dato. Så intet nyt herfra.

Kommentarfeed

Ingen reaktioner (endnu)Nogle HTML-koder er OK

eller besvar dette indlæg via trackback.

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x