jul

16

Af Poul Strand

Ingen kommentarer

Kategorier: Nyheder

Referat Generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent.    Poul Rasmussen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning.    Formanden fremlagde bestyrelsens beretning2018/2019, hvori der blev omtalt færdiggørelse af fibernet, bestyrelsens arbejde generelt, herunder     møder med kommunen og SAS i JK, samt vedligeholdelsen af vores private fællesveje.     Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev vedtaget.

3. Aflæggelse af regnskabet i underskrevet stand.    Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.    Der var ingen forslag til behandling.5. Budget og kontingent fastsættelse for 2019/2020.   

5. Budget 30.400 kr. og kontingent 400 kr. / lodsejer.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.    Poul Strand blev genvalgt.    Michael Nielsen blev genvalgt.    Allan Christiansen blev nyvalgt. Erik Lundberg fravalgte.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.    Britt Lunde Agnethevej 4, 9480 Løkken, blev nyvalgt.

8. Valg af 2 revisorer.     Palle Bo Christensen blev gen valgt.    Bodil Strand blev nyvalgt. Anette Lundberg fravalgte.

9. Valg af revisorsuppleant.    Til den vigtige post genvalgtes Leif Larsen.

10. Eventuelt.      Der var intet at tilføje generalforsamlingen.     

Referent: Poul Clemens Strand.                                Dirigent: Poul Rasmussen. 

maj

4

Af Poul Strand

Kommentarer lukket til Ordinær Generalforsamling 2019

Kategorier: Nyheder

Ordinær Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ord. generalforsamling 2019

jul

13

Af Poul Strand

Kommentarer lukket til Kort over stier og veje 2016

Kategorier: Nyheder

Kort over stier og veje 2016

Kort stier og veje 2016

Vi bruger cookies - Ved at bruge dette site eller lukke dette accepterer du vores Cookies politik.
Accepterer Cookies
x